Църква

Мисионери, изпратени от Корея за местна евангелизация в България, обучаваха местните българи чрез евангелизация и ученичество, разпространяваха Евангелието в цялата страна и основаваха църква.

Църква, в която Светият Дух работи на основата на движението на Светия Дух на Петдесетница.

Църквата разполага с детска стая с играчки. Организирано е неделно училище.